Rehber Öğretmenler Ekders Alacak Mı ?

Rehber Öğretmenler Ekders Alacak Mı ?

Uzaktan Eğitimde Rehber Öğretmenler Ekders Alacak mı ?

Covid-19 nedeniyle 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılan hizmetiçi eğitimin ardından okulların uzaktan eğitim ile devam edilmesi kararından sonra uzaktan eğitim içerisinde olmayan ancak görevlerini yine bir fiile devam ettirecek rehber öğretmenlerin ekders ücretlerini alıp alamaları konusunda bir çok farklı açıklama bulunmakla beraber 20.11.2020 tarihinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir GÜL’ün yayınladığı söylenen yazı da Rehber öğretmenlerin ekderslerini alabilecekleri yönünde.

M.Nezir Gül ‘ün Açıklaması;

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız çalışmalarını sene başında yapılan okul rehberlik ve psikolojik danışma programı dahilinde Bakanlığımız politikalarına göre yürütmektedir. Bu süreçte içerikler oluşturma ya da Bakanlığımızca oluşturulan içerikleri öğrenci, öğretmen ve velilerimize ulaştırma, öğrencilerimizin psikolojik sağlamlığını destekleme, okulların ihtiyacına yönelik olarak genel ve özel hedefler doğrultusunda hizmetler yürütme, öğrencilerimize uzaktan erişimle bilgilendirme vb. faaliyetleri gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmaları okulda bulunmadıkları günlerde de EBA sisteminde tanımlanabilen rehberlik saatlerinden ve diğer çevrimiçi araçlardan faydalanarak uzaktan erişimle gerçekleştirmekte, sonuçları Bakanlığımız e-rehberlik sistemine işlemektedirler.
Bilindiği üzere 19.11.2020 tarihli yazı ile rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız da öğretmen/yöneticilerle birlikte haftada en az bir gün okulda bulunacaklardır. Bu itibarla oluşan yeni durumda rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışmalarını uzaktan ve yüz yüze olarak yaptıkları, bu nedenle ek ders ücretlerinden fiilen okulda bulunma durumlarına bakılmaksızın tam olarak faydalanmaları gerektiği ve okulda haftada bir gün bulunmaları gerektiği değerlendirilmektedir. Hayırlı bereketli çalışmalar dilerim.

Genel Müdürün bu şekildeki açıklaması sosyal medyada çok fazla dolanırken bir yazının olmaması nedeniyle şüphe içinde bakılmakta olup en son gelen yazıya göre Rehber Öğretmenlerin ücretlerini alabilmesi için daha önceki uygulamalarda olduğu gibi okulda aktif şekilde görev alması gerekmektedir.

Rehber Öğretmenlerinin ekderslerini içerinde anasınıfı ve uygulama sınıfı olan okullarda alacak olması orta okul ve liselerde sadece haftada 1 gün gelecek şekilde alacak olması net bir açıklamanın beklentisini oluşturmaktadır.

Rehber Öğretmenler Ekders Alacak Mı ? YAPILAN YORUMLAR