MEB E-Sınavların Yapılması Kararı

MEB E-Sınavların Yapılması Kararı

Ehliyet ve Sürücü Kursu Sınavları Yapılacak mı ?

Korona tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge gereği bir çok önlem alınmıştır. Bu tedbirlerden biri olan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması gerek E-sınavları gerekse de Sürücü Kursu sınavlarının uygulanması konusunda tereddütte düşülen konular olmuştur. Bununla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri ŞENSOY aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

Sınavlara Katılacak Adaylar Kısıtlamadan Muaf mı ?

Bu çerçevede alınan tedbirler arasında 20/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” tedbiri de uygulanacak olup ilgi Genelge’ye göre söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması 20/11/2020 tarihinde saat 20.00’den itibaren başlayacak ve bu süreç yeni bir karar alınıncaya kadar her hafta sonu uygulanmaya devam edecektir. Yukarıda bahse konu olan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasında bazı kişiler bu kısıtlamadan muaf tutulmuş ve bu kapsamda olan kişiler ilgi Genelge’nin “Istisna Kapsamında Olan Kişiler” başlıklı 5.2. Maddesinde belirtilmiş olup ilgili maddenin “e” fikrasında “ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara kanlacağım belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan es, kardes, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,” hükniü yer almaktadır.

Sınava Gireceklere Sokağa Çıkma Yasağı Var mı ?

Bu bağlamda: Genel Müdürlüğümüzce e-Sinav merkezlerinde düzenlenmekte olan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Elektronik Sınavı, Kalfalik/Ustalık Teorik Elektronik Sınavı ve Amatör Telsizcilik Elektronik Sınavlarına katılacak adaylar ile bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş. anne veya babadan bir refakatçı ve bu sınavlarda görevlendirilen sınav görevlileri bu sınavlara aday veya görevli olarak katılacaklarını belgeledikleri takdirde kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde kısıtlamadan muaf sayılacak olup adayların ve görevlilerin herhangi bir hukuki ve idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için;

1-) e-Sınav oturumlarında sınava giren adayların sınav giriş belgelerini sınav görevlilerine teslim etmek zorunda olmaları nedeniyle her hafta Cuma günü saat 18.00 ve 19.15’de düzenlenecek sinavlara katılacak adayların ikamet yerlerine dönüşlerinde (her hafta Cuma günü saat 20.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması esnasında ikamet yerine henüz dönememiş adayların) sinava katıldıklarını yetkililere ibraz cdcbilmesi için Cuma günü sınava girecek adaylara bagli oldukları kurs kurum müdürlüğü tarafından çift nusha halinde (renkli, islak imzal/mühürlü) sınav giriş belgesi çıkartılması (Amatör Telsizcilik sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini internet ortamından çift nüsha olarak çıkaracaklardır) ve adaylara çift nüsha olarak teslim edilmesi ve adayların bu giriş belgelerinden birini sınav sonrasında da ikamet yerine dönene kadar yanında bulundurması,

2-) c-Sınav Oturumlarına görevli olarak katılan kişilerin görevlendirme belgelerini (sinay görev kartı, görevlendirme onayı ve ekleri ve benzeri diğer belgeler) sinav öncesi, sınav esnasında ve sınav sonrasında da ikamet yerlerine döncnc kadar yanında bulundurması gerekmekte olup bu sınavlara katılacak olan adaylar ve görevliler bu belgeleri (sinavlar öncesinde ve sonrasında) yanında bulundurmamaları nedeniyle karşılaşabilecekleri her türlü yaptırım/ceza ve benzeri durumlardan kendileri sorumlu olacaktır. Bu bağlamda; e-Sınav oturumlarına katılacak olan adayların bağlı oldukları kurs/kurum müdürlüklerine ve bu olurumlarda görevlendirilen tüm personelin tedbir alması icin Genel Müdürlük/Başkanlığınız ve Valilik birimlerinize bağlı kurum ve personele gerekli duyuruların yapılması, ayrıca Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca MEBBİS modüllerindeki ilgili alanların “Duyuru” ve “Uyari” bölümlerinde konuyla ilgili bilgilendirme metinlerinin eklenmesi hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Sadri ŞENSOY Bakan a. Genel Müdür

MEB E-Sınavların Yapılması Kararı YAPILAN YORUMLAR