6. Sınıf türkçe Testi Çöz

Sözcükte anlam ile ilgili online test çöz. Türkçede mecaz anlam, gerçek anlam, dolaylama örneklerinin olduğu 10 soruluk online test çalışması.

1) “Burun” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “deyim” içerisinde kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yansıma sözcük değildir?

Correct! Wrong!

“Her zaman, derslere "fazla" çalışmıyorsun, derdi.” Tırnak içerisindeki sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümle karşıt (zıt) anlam kazanır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir varlık, soyut bir anlam kazanmıştır?

Correct! Wrong!

“cennet kadar güzel yurt” benzetmesinde benzetme yönü (ortak özellik) aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki cümlelerde tırnak içerisinde ki sözcüklerde hangisi daha geniş (genel) anlamlıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin yapılışı farklıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içerisnde ki sözcük “terim”dir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolaylama” vardır?

Correct! Wrong!

Ne istesem, "hemen" yapıyor.” cümlesinde, tırnak içindeki sözün anlamı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Correct! Wrong!

6. Sınıf türkçe Testi Çöz BENZER İÇERİKLER
6. Sınıf türkçe Testi Çöz YAPILAN YORUMLAR