şişli escort bayan - izmir escort bayan - porno video - seks hikaye - beylikduzu escort

Sözleşmeli Öğretmenin Aldığı Rapor 3+1 Süresini Etkiler Mi

Sözleşmeli Öğretmenin Aldığı Rapor 3+1 Süresini Etkiler Mi

  • Ana Sayfa
  • Blog
  • Sözleşmeli Öğretmenin Aldığı Rapor 3+1 Süresini Etkiler Mi

Milli Eğitim Bakanlığında 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli öğretmenlere verilmiş olan 3+1 de 3 yılını tamamladıktan sonra özür grubu tayininden yararlanma hakkında en çok sorulan soru sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçerken rapor süreleri dikkate alınacak mı ?

Sözleşmeli Öğretmen Ne Kadar İzin Kullanabilir ?

Kanun olarak sözleşmeli öğretmenlik kavramı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamından dayanak almaktadır. Ancak sözleşmeli öğretmenliğin ne şartlarda nasıl görevlendirileceği çalışma şartları ve uyulması gereken hususlar ise 652 sayılı KHK’nın uygulama yönetmeliği olan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir.

 Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik‘te 24. maddede ise izinler başlığı altında

(1) Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.
(2) Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilir.”

belirtilmiştir.

Sözleşmeli öğretmen ne kadar rapor alabilir ?

Söz konusu yönetmelik hükmünde atıf yapılan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 10. maddesi ise aşağıdaki şekildedir.

Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.”

Buraya kadar herşey açık olmasına rağmen uygulamada ise danıştayyın vermiş olduğu karar doğrultusunda

Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.

sözleşmeli öğretmenlerin raporlu oldukları süre 30 gün ile sınırlandırılmamış ve almış oldukları raporlar 3 yıllık zorunlu sürelerinden sayılması gerekmektedir. Bu güne kadar olan uygulamalarında bu şekilde olması ve kadroya geçirilen öğretmenlere raporlu oldukları süreler dikkate alınmamıştır.

Ücretsiz izin olarak alınan süreler ise çalışma sürelerine dahil edilmemiş 3 yılı tam olarak doldurulmaları istenmiştir.

Sözleşmeli Öğretmenin Aldığı Rapor 3+1 Süresini Etkiler Mi YAPILAN YORUMLAR