Doğal Sayılarda Sıralama ve Çözümleme Alıştırmaları

3. sınıf matematik dersi Doğal sayılarda büyükten küçüğe küçükten büyüğe sıralama ve yine doğal sayılarda çözümleme çalışmalarının bir arada olduğu bir alıştırma sayfası.
Doğal Sayılarda Sıralama ve Çözümleme Alıştırmaları YAPILAN YORUMLAR