şişli escort bayan - izmir escort bayan - porno video - seks hikaye - beylikduzu escort

8. Sınıf Ek Fiil Etkinliği – Konu Anlatımı

8. sınıf türkçe dersi ek Fiil etkinliği test. Ek fiiller ile ilgili çalışma kağıdı e testin olduğu bir ek fiil dokümanı.

                                                                     EK FİİL

               İsim ve isim soyundan sözcüklere gelerek onların cümle içerisinde yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan eklere ek fiil denir. Ek fiil eki “imek” fiilinin zaman içerisinde ekleşmiş biçimidir. İsimler ek fiil eklerini ( -di, -miş, – se, – dir ) alarak fiiller gibi cümlede yüklem görevini üstlenirler.

Bir zamanlar ünlü bir sanatçıymış.

Görüşmede hiç olmadığı kadar nazikti.

Bugün akşama kadar evdeyim.

Çocuksa, çocukluğunu bilsin.

Spor salonu gösteriler için hazırdı.

Bu cümlelerdeki koyu yazılmış sözcüklerden “sanatçıymış, nazikti, evdeyim, hazırdı” sözcükleri cümlelerin yüklemi durumundadır. “Çocuksa” sözcüğü yüklem durumunda olmamakla birlikte cümlede şart ilişkisi kuracak şekilde kullanılmıştır. Bu sözcükler isim durumunda olmalarına rağmen sonlarına zaman ve kip bildiren ekler almışlardır.

Bir sözcüğün ek fiil eki alıp almadığını anlayabilmek için idi, imiş, ise şeklinde söylenip söyleneme­diğine bakılmalıdır. Eğer bu şekilde söylenebiliyorsa o sözcük ek fiil eki almıştır.

Spor salonu gösteriler için hazırdı.           Spor salonu gösteriler için hazır idi.

Spor salonu gösteriler için hazırmış.        Spor salonu gösteriler için hazır imiş.

 Spor salonu hazırsa oraya geçebiliriz.      Spor salonu hazır ise oraya geçebiliriz.

 Ek fiilin dört zamanı vardır:

1.Ek fiilin –dili geçmiş zamanı

2.Ek fiilin –mişli geçmiş zamanı

3.Ek fiilin geniş zamanı

4.Ek fiilin şartı 

1- EK FİİLİN –Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMANI

                İsim ya da isim soyundan bir sözcüğün görülen geçmiş zaman ( dili geçmiş zaman ) (-di) ekini alarak yüklem görevinde kullanılmasıdır. Ek fiilin – dili geçmiş zamanında, ismin bildirdiği durumun geçmişte olduğu anlamı vardır.

Toplantıda söylediği sözlerinde çok haklıydı.

Biz geldiğimizde kapı, ardına kadar açıktı.

Çocukluğumda beğenerek okuduğum bir kitaptı.

Burada satılan kitaplar oldukça pahalıydı.

Kimsesi olmayan yaşlı bir adamdı.

Topkapı Sarayı’nı gezeceğimiz için hepimiz çok heyecanlıydık.

Dolabın üst rafında duran kalın kitaplar, onun kitaplarıydı.

Geçen yıl yaz tatilinde gittiğimiz yer gerçekten güzeldi.  

 2- EK FİİLİN –MİŞ’Lİ GEÇMİŞ ZAMANI

İsim ya da isim soyundan bir sözcüğün öğrenilen geçmiş ( miş’li geçmiş zaman ) ( -miş ) ekini alarak yüklem görevinde kullanılmasıdır. Ek fiilin miş’li geçmiş zamanında, ismin bildirdiği durumla ilgili başkasından duyulma, belli bir kanaate varma anlamı vardır.

Geldiklerinde kapı, ardına kadar açıkmış.

Onun en iyi arkadaşıymış.

Burası düşündüğümden de güzel bir yermiş.

Herkes tarafından sevilen, çalışkan biriymiş.

Anadolu’nun bir kıyı kasabasında öğretmenmiş.

Manolya ve yasemin onun en sevdiği çiçeklermiş.

O, etrafındaki herkese karşı son derece anlayışlıymış.

Burada konuştuklarımızı ona gidip anlatan Melis’miş.

3- EK FİİLİN GENİŞ ZAMANI

İsim ya da isim soyundan bir sözcüğün  –dir ekini alarak yüklem göreviyle kullanılmasıdır. Ek fiilin geniş zamanında ismin belirttiği durumun her zaman olduğu anlamı vardır.

Bahçe kapısı günün her saatinde açıktır.

Siz benim düşündüğümden de çalışkansınız.

Bu caddedeki dükkânlar geç saatlere kadar açıktır.

Ablam, insanlarla anlaşma konusunda oldukça yeteneklidir.

Evin bu odası, diğer odalara göre biraz daha sıcaktır.

Ek fiilin geniş zaman ekinin yazılmadığı veya söylenmediği durumlarda da cümlede geniş zaman anlamı vardır.

0, bu tür konularda her zaman şanslı. (şanslıdır)

Diğer masada duran kitaplar benim. (benimdir)

Sen bana göre daha çalışkansın. ( çalışkansındır. )

Buradaki insanlar çok cana yakın.( yakındır )

Ben senin sandığından daha başarılıyım. ( başarılıyımdır. )

4 – EK FİİLİN ŞARTI

İsim ya da isim soyundan bir sözcüğe şart ( -sa,-se ) ekinin getirilmesiyle oluşur. İsim ya da isim soyundan sözcüklere ek fiil eki getirildiğinde yüklem olarak kullanılır, ancak ek fiilin şart eki ( -sa, -se ) getirildiğinde isim ya da isim soyundan gelen sözcük yüklem olmaz, cümleye şart anlamı katar.

Dış kapı açıksa rahatça içeri gireriz.

Dışarıda hava güzelse biraz yürüyüşe çıkalım.

Güzel bir öyküyse ben de okumak isterim.

Söylenenler doğruysa yarın ki sınav iptal edilmiş.

 Aradığınız kitap bu kütüphanede yoksa başka yerlere bakın.

 Mehmet Bey çok meşgulse daha sonra da gelebilirim.

 Alt yoldaki kapı kapalıysa dolaşıp üst yoldan girersiniz.

                             ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, yanda verilen isimlere belirtilen ek fiil eklerini ve kişi eklerini getirerek tamamlayın.

                        Cümleler                                                                    isim              Ek Fiil                                   Kişi

Bu ayakkabılar …………………………. diğerini alalım.                    Pahalı            şart kipi                          3. Tekil kişi

Onlar eskiden benim en yakın ………………………                       arkadaş         di’li geçmiş z.                  3. Çokluk kişi

Üst kattaki komşularımız çok iyi …………………….. .                     insan              geniş zaman şart kip    3. Çokluk kişi

                    Bugün …………………………………………. yarın da çalışabiliriz.          hasta              şart kipi                            2. Teklik kişi

                                                                                    ALIŞTIRMA

      Aşağıda verilen isim ve isim soylu sözcükleri tabloda belirtilen kip ve kişilere göre çekimleyin.

     Saygılı                                öğrenci                                                       yorgun                                                  kararsız

8. Sınıf Ek Fiil Etkinliği – Konu Anlatımı YAPILAN YORUMLAR